2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Başvuruları Hakkında

Başvuru Tarihleri27.06.2022-29.06.2022

Değerlendirme Tarihleri: 30.06.2022

Başvuru Sonuç Listesi İlanı:01.07.2022

Sınav Tarihi: 04.07.2022-05.07.2022

Başvuru ŞartlarıTek ders sınavı MADDE 29 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-23/8/2021-31577) (1) "Normal öğretim ve yaz okulu süresi içinde bölümün/programın ders planlarında gösterilmiş derslere yazılmış derse devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden staj, proje, uygulama ve bitirme çalışması hariç olmak üzere tek dersten başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacı ile her yarıyıl sonunda, dersin açıldığı döneme bakılmaksızın tek ders sınavı açılır. GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları (DC, DD harf notlu) derslerden de tek ders sınavlarına girebilir. Tek ders sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgiliara sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz. (2) Tek ders sınavı, yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilanından sonra takip eden dönem başlamadan önce fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile Üniversite akademik takviminde belirlenen tarihlerde yapılır."

Başvuru Şekli: Başvurular ONLINE yapılcaktır. 

Başvuru için tıklayınız. (ONLINE başvuru linki 27.06.2022 tarihinden itibaren aktifleşecektir.)

Etiket: .