Müdür - Başkan

Doç.Dr.

Pelin Baran

Müdür Yardımcısı Üye

Öğr.Gör.

Okan Büyükacar

Müdür Yardımcısı Üye

Öğr. Gör. Dr.

Aysun Ekinci

Üye

Doç. Dr.

Cüneyt Tunçkal

Üye

Doç. Dr.

Duygu Talih Akkaya

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Arzu Yavaşcaoğlu