Müdür

Pelin BARAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Doç.Dr.

Duygu Talih Akkaya

Bölüm Başkanı

Doç. Dr.

Cüneyt Tunçkal

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör.

Okan Büyükacar

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi

Arzu Yavaşcaoğlu