Yüksekokul Müdürü

Prof.Dr.

Fikret Yüksel

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi

Recep Özcimder

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi

Gülay Bayramoğlu

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Burcu Kekevi