Yüksekokul Müdürü

Prof.Dr.

Naci Genç

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Burcu Kekevi

Üye

Doç.Dr.

Cumali Çelik

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Arzu Yavaşcaoğlu

Üye

Doç.Dr.

Cüneyt Tunçkal