Müdür

Pelin BARAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Burcu Kekevi

Üye

Doç.Dr.

Cumali Çelik

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Arzu Yavaşcaoğlu